Thursday, February 19, 2009

Picture taking with the balikbayans

Si Raine tska si Marianna, almost one month yung agwat nila. Si Raine Sept 1, Si Marianna Sept 28 pero halos naghahabulan na sila ng laki. Ayan si Ate Ria, nakatingin sa camera.
Yan ang picture namin with Lola Duarda. Kadadating lang nila kanina ni Tita Rowena galing US. Pinaligiran sya ng tatlo nyang apo sa tuhod: si Ria, Raine tska si Marianna.

No comments:

Post a Comment